Drijvende zonnepanelen

10 oktober 2018

Om de doelstelling van 100% zelfgeproduceerde, hernieuwbare energie te bereiken, pakt Hesbaye Frost onder meer uit met de installatie van zonnepanelen.

Een van de opslagbassins met gezuiverd water, ± 2,5 ha groot en een inhoud van 110.000 m³ werd deels bedekt met 3200 zonnepanelen. Ze produceren stuk voor stuk ongeveer 300 wattpiek, wat neerkomt op een totaalvermogen van 1 megawattpiek.

Dankzij de elektriciteit afkomstig van de zonnepanelen, in combinatie met de warmtekrachtkoppelingsinstallatie (BIOGAZ du Haut-Geer) kan het bedrijf meer dan 30% van zijn energiebehoefte invullen met hernieuwbare energie.

De energie afkomstig van de recent geïnstalleerde zonnepanelen wordt geraamd op 980.000 kWh. Deze hoeveelheid komt overeen met het gemiddelde verbruik van 300 huishoudens, het equivalent van alle gezinnen van de werknemers bij Hesbaye Frost.

ITechnische vereiste

De keuze voor een dergelijke drijvende installatie werd ingegeven door de technische beperking van de perfect afgedichte fabrieksdaken die zich grotendeels boven de diepvriesruimten bevinden. Mechanische verankering van de zonnepanelen op de daken is geen optie en daarom zouden ze degelijk moeten worden verzwaard. Deze plannen werden uiteindelijk naar de koelkast verwezen.