Verantwoorde onderneming

Onze missie:

Onze passie ten dienste stellen van gezond, lekker en duurzaam voedsel.

Onze waarden

De waarden van Hesbaye Frost geven uitdrukking aan onze visie van teamwork bij het volbrengen van onze missie. Ze werden opgemaakt in onderling overleg. Om actief te kunnen bijdragen aan de uitbouw van onze onderneming is het onze taak om ze elke dag opnieuw na te leven.

Respect

Respect is de hoeksteen van ons bedrijf.
Kennis uitwisselen werkt verrijkend. Respect voor onze collega’s, voor hun eigenheid en hun inbreng. Respect voor de klanten, door hen gezonde en kwaliteitsvolle groenten aan te bieden. En respect voor onze omgeving, de mensen, de machines en de natuur die elk op hun manier bijdragen aan ons groeiproces.

Teamwork

Gezamenlijk en natuurlijk.
Een onderneming is een samenwerkingsverband tussen verschillende personen die een gemeenschappelijk doel nastreven.
In een performant bedrijf primeert het groepsbelang op het individuele belang. Elk teamlid draagt zijn steentje bij tot het geheel; we hebben de andere nodig om het beste van onszelf te kunnen geven. Kennis delen draagt bij tot de persoonlijke ontwikkeling en is een noodzaak om collectief succes te boeken.

Efficiëntie

Talenten koesteren om efficiëntie te oogsten.
Dat we een hoog prestatieniveau behalen, onze positie als marktleider handhaven en onze toekomst veiligstellen hebben we te danken aan onze evenwichtige mix van talenten, expertise en sociaal bewustzijn. Een flinke portie lef doet groeien. Tevreden zijn met wat je hebt bereikt, volstaat niet. Je moet jezelf in vraag durven stellen. Om efficiënt te werken moeten we onze verantwoordelijkheden opnemen.

Continu verbeteringsproces

De honger naar vooruitgang is nooit gestild.
Om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen moeten we voluit kiezen voor progressie. Vooruitkijken en denken op lange termijn zijn ons credo. In ons continue verbeteringsproces willen we steeds beter doen, in een steeds beter wordende omgeving. We moeten onszelf in vraag kunnen stellen en lessen trekken uit successen en tegenvallers.

HESBAYE FROST CHARTE ETHIQUE

HESBAYE FROST – CHARTE ETHIQUE FOURNISSEURS

ANTI BRIBERY AND CORRUPTION POLICY

WHISTLEBLOWING POLICY

Het natuurreservaat Haut-Geer

Met de aankoop van de voormalige bietenfabriek van Hollogne-sur-Geer heeft Hesbaye Frost de oude decanteerbekkens op de site in gebruik genomen voor de opslag van bevloeiingswater. Deze aanwinst staat symbool voor de ontmoeting tussen industrie en milieuverenigingen die actief zijn in de bescherming van de biodiversiteit.

Hesbaye Frost heeft een charter ondertekend om dit gebied officieel te erkennen als het Natuurreservaat Haut-Geer.

Het domein wordt beheerd door een vzw waarin vertegenwoordigers zetelen van Natagora, Hesbaye Frost en APLIGEER, gesteund door het gemeentebestuur van Geer.

 

 

Het is een unieke habitat voor inheemse vogels en een paradijs voor verwoede vogelspotters. Het domein wordt bevolkt door typische soorten zoals de geoorde fuut, de waterral, de blauwborst … in het gezelschap van talloze sedentaire en trekkende eendensoorten. Sinds het voorjaar 2016 begrazen ook een dertigtal schapen de site.

Precieze cijfers zijn er niet, maar men schat dat jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers hun weg vinden naar het natuurreservaat.

Biogas Haut-Geer

De biogasinstallatie van Haut-Geer is een coöperatieve vereniging waarbij Hesbaye Frost, een aantal landbouwers en publieke en overheidspartners zijn aangesloten. De installatie wekt elektriciteit en warmte op door biomethanisatie van landbouwproducten en plantaardig restafval van Hesbaye Frost.

Het gaat om een natuurlijk afbraakproces van organisch afval door de werking van micro-organismen bij een gebrek aan zuurstof en licht en bij specifieke temperaturen.

De micro-organismen produceren methaanrijk biogas dat wordt verbrand om elektriciteit en warmte op te wekken. Dat is het principe van warmtekrachtkoppeling: de productie van twee energiesoorten (elektriciteit en warmte) op basis van een enkele bron, in dit geval gas.
De site is momenteel uitgerust met drie warmtekrachtkoppelingseenheden, goed voor een geïnstalleerd vermogen tot 1,5 MW. BIOGAZ Haut-Geer voorziet in nagenoeg 30% van de energiebehoefte bij Hesbaye Frost.